Oferta - Odlewy z aluminum

Typoszereg wirników do wentylatorów przem.

Wirniki od Φ250mm do Φ1500mm

Łopatki do wentylatorów

Koła chlodzące do wentylatorów

Typoszereg korpusów pomp

Łączniki

Zawór do cystern

korpus

Wymienniki ciepła

linki